Gå till innehåll
Tyresö Ryttarförening
Tyresö Ryttarförening

Frågor och Svar

Här får du svar på vanligt förekommande frågor kring ridverksamheten och föreningen


Läs här om vad det kostar att rida hos oss

Du bör vara på plats ca 20 min innan din ridtid så du hinner göra iordning din häst/ponny innan lektionen.

Du avbokar din lektion genom att logga in på ryttarens sida på MinRidskola.

Du kan se dina fakturor genom att logga in på MinRidskola.

På TRF sätter vi inte individuella mål på de ordinarie ridlektionerna, då det kräver mycket administration att dokumentera alla elevers individuella mål. Det är dock bra att sätta ett eget mål och vill du jobba med individuell målsättning så kan du inför varje termin sätta ett mål som du bollar med din ridlärare. Det är du som är ansvarig för ditt mål och din ridlärare är ett stöd.

Lektionsplanering finns för alla grupper. Denna delas med eleverna inför varje ny termin.

Alla lektioner är 60 minuter. För nivå 2-5 är 50 minuter av dom på ridbanan. I dessa ingår flera moment såsom uppsittning, framridning, och nedvarvning, samt tid för återkoppling mellan elev och ridlärare.

I nivå grundkurs 2 till nivå 1 är det 20 minuter teori och 40 minuter på ridbanan. I dessa 40 minuter ingår flera moment såsom uppsittning, framridning, och nedvarvning, samt tid för återkoppling mellan elev och ridlärare.

Grundkurs 1 har 30 minuter teori och 30 min ridning. I dessa 30 minuter ingår uppsittning, ridning och avsittning.

TRF är en ridskola med helhetssyn på hästarna och i det ingår i terminsprogrammet att sätta igång hästarna med uteritt i skritt efter sommarbetet, WE samt miljöträning. Detta mår våra hästar bra av och eleverna får lära sig om allsidig träning av hästar.

Vi vill även lära våra elever så många grenar inom ridsporten som vi har möjlighet till och därför ingår WE i utbildningen.

Personal och andra ledare i stallet jobbar aktivt för att skapa en god miljö och kamratskap i stallet. Om föräldrar och barn får kännedom om att det har skett något olämpligt beteende i stallet så är det viktigt att personalen kontaktas direkt för att åtgärder snarast skall kunna vidtas.

USS har även en viktig funktion för att skapa gemenskap i stallet.

  • kurser
  • trivselregler
  • värdegrund

Personalen tittar regelbundet igenom säkerhetspolicy och rutiner och justerar dessa efter behov. Kommunikation kring TRFs policys och rutiner sker i utbildningen, på teori och lektioner, av ridlärare. Ridskolan har även gjort kortare filmer som beskriver olika moment i stallet för att stärka säkerheten. Dom hittar ni här.

Vi kommunicerar genom hemsidan, sociala medier, samt i mailform. Vi erbjuder ett föräldramöte i samband med att en ny grundkurs startar.

Föräldrautbildning erbjuds 1-2 gånger per år.

Utrymmena för medlemmar har varit bristfälliga. Det nya stallet kommer att erbjuda medlemmarna en mycket bättre miljö med ett trevligt klubbrum. Det kommer även att finnas omklädes rum med dusch.

Vår vision är att vara Sveriges bästa ridskola!

Vi, Tyresö Ryttarförening, är en ideell förening som vänder sig till alla människor, oavsett bakgrund. Vi driver en ridskoleverksamhet som låter medlemmar utvecklas som ryttare och människor genom välplanerad utbildning, gemenskap och samspelet med hästarna.

Följande områden ska vara de prioriterade i föreningens arbete

  • Hästarna i fokus
  • Ryttare/medlemmarnas utveckling
  • Ledarskap och organisation
  • Ridanläggningar, utomhusmiljö och inventarier
  • Tyresö Ryttarförening - Ett starkt varumärke

Kvalitet: Vi har välutbildade och välhållna hästar, kompetent personal och en högklassig undervisning i trygg och säker miljö.

Allas rätt att vara med: Alla som vill ska kunna vara med utifrån de förutsättningar som vi kan erbjuda

Glädje och gemenskap: Vi har en fin sammanhållning som präglas av trygghet, glädje, kamratskap och delaktighet.

Demokrati och delaktighet: Vi erbjuder våra medlemmar möjlighet att påverka och bjuder in till att medverka. Vi är lyhörda för medlemmarnas behov.